As It Was – Harry Styles (#furorkanto 7 apr 2022)

#furorkanto estas serio en kiu mi priskribas kaj recenzas la plej altajn kantojn de la ĉiusemajna tutmonda Spotify-furorlisto – el la vidpunkto de muzikteoriisto.
Jen, mi provas komenci ion novan. La ideon por tiu ĉi serio mi havis ekde sufiĉe longa tempo, sed nur laste ĝi sukcesis konkretiĝi kaj jen ĝia unua eldono. En la serio #furorkanto mi recenzos kantojn kiuj okupas la unuan lokon (aŭ unu el la unuaj lokoj) de la ĉiusemajna furorlisto Top Songs – Global de Spotify. Kial tiu elekto? Spotify, ĉar kvankam ĝi ne estas la sola, tamen restas unu el la ĉefaj servoj por aŭskulti muzikon, tial ĝi povas reprezenti la guston de sufiĉe larĝa publiko. Top Songs – Global, ĉar ĝia konsisto plej ofte ne reflektas mian personan muzikan guston. Tial mi pensas ke povas esti interese se mi, bakalaŭro pri teorio de muziko, provos aliri la temon de populara muziko. Tio ne estos scienca aliro, nek mi sekvos iun specifan metodon – kaj la rezulton juĝos vi, la legantoj.

Mi komencu per la plej furora kanto de la lasta semajno (1–7 apr 2022) – As It Was de Harry Styles. Kaj ĝi estas vere furora, ĝi publikiĝis nur la 1-an de aprilo, kaj ĝis la 7-a de aprilo ĝi sukcesis esti aŭskultita nur en Spotify pli ol 78 milionojn da fojoj. Tial ĝi tuj ekokupiĝis la unuan lokon kaj kiam mi rigardas la ĉiutagajn furorlistojn, ĝi povas resti tie ankaŭ por la sekva semajno.

As It Was estas kanto leĝera, sufiĉe mallonga (2’47”) por sia speco. La teksto, kiel ofte en tiutipaj kantoj, estas tre ambigua, kaj laŭ kunteksto povas havi tre diversajn signifojn. Tamen klare percepteblas iusenca nostalgio de la tuta peco, ekde la infana voĉo komence kaj tra la ripetiĝanta refreno: “In this world, it’s just us / You know it’s not the same as it was” [En tiu ĉi mondo estas nur ni / Vi scias, ne estas same kiel antaŭe]. Tiun karakteron substrekas la muzika flanko, precipe la harmonio.

La muzika strukturo de la kanto ne estas tre komplika, tamen aperas kelkaj interesaj trajtoj kiujn mi ŝatus mencii ĉi tie. La formo sekvas la konvencion de la moderna kanto, kun du strofoj kaj ripetiĝanta refreno, aldone kun flankstrofo (bridge). Dum la tuta daŭro (krom unu mezuro, vidu poste) de la kanto ripetiĝas la sama kvarmezura harmonia skemo, tial la strofoj estas okmezuraj, kaj la refreno havas la strukturon de ok plus kvar mezuroj. Pro tiu skemo oni povas meti la kanton en la klason de la tiel nomataj kvarakordaj kantoj. La kvar akordoj ne estas tute tipaj, kies uzo fariĝis kelkaokaze simbolo de banaleco, tamen la struktura principo estas la sama.

Por vidi ion interesan, laŭ mi, necesas rigardi la kontrapunkton de la kanto. Kompreneble, la vorto kontrapunkto tuj emas referenci al la arta muziko, kompare al kiu la teknikoj uzitaj en As It Was ŝajnas simplegaj, eĉ banalaj. Ni notu tamen ke la kanto konsistas el kelkaj muzikaj frazoj, kiuj kombineblas (pro la fakto ke ili ĉiuj baziĝas sur la sama, kvarmezura harmonia skemo). La unua estas la komenca instrumenta frazo, aŭdebla tuj post la registrita infana voĉo. Ni nomu ĝin IF1. Aldone ekzistas kompreneble la voĉaj frazoj de la strofoj (VF1) kaj tiuj de la refreno (dufoje VF2 kaj unufoje VF3, ambaŭ kvarmezuraj); krome, en la refreno aldoniĝas dua instrumenta frazo, sufiĉe stabila, kiu donas iom da ampleco al la refreno (IF2), kaj la duan strofon ornamentas malforta kaj same stabila gitara IF3. La flankstrofo aldonas plian voĉan frazon (VF4), kvankam ne tre varian. Fine, en la refreno post la flankstrofo aŭdeblas IF4 ludata per tubaj sonoriloj. Ĉio ĉi aperas super la tavolo de perkuto kaj baso, kiujn mi markos per B.

Sekve, ni povas skeme marki la kontrapunktan variecon de la kanto per jenaj simboloj, kie la unuo estas la kvarmezura harmonia skemo.

IF1 (unu mezuro sen B) | VF1 | VF1 | VF2+IF2 | VF2+IF2 | VF3+IF1 | VF1+IF3 | VF1+IF3 | VF2+IF2 | VF2+IF2 | VF3+IF1 | VF4 | unu mezuro de IF1 sen B | IF1+IF4+en du lastaj mezuroj VF3 | tri mezuroj de VF3+IF1+IF4 | unu mezuro de IF1 sen B

Ni rimarku ke la kanto pli kaj pli komplekse aranĝas la kombinon de la frazoj kaj tuj antaŭ la kulmina momento ĝi aldonas unusolan mezuron de IF1 sen B por doni la plej plenan sonon de VF3+IF1+IF4 dum kvin mezuroj.

Ĉu la kanto estas bona? Mi ne juĝos tion. Mi ŝatus nur ke mia tre kurta analizo ĉi-supra montru kiel la kanto uzas kelkajn frazojn (kiuj konstruiĝas sur tre simplaj motivoj) por ke la tuto estu kohera kaj rapide rekonebla. Eble ĝuste pro la ripetiĝanta skemo la kanto ne daŭras pli ol tri minutojn. Aliflanke, estas la sama ripetiĝanta skemo kiu permesas facile kombini la diversajn frazojn, kiuj sendube kontribuis al la tuja sukceso de la kanto en la furorlistoj ne nur de Spotify, sed ankaŭ furorlistoj ĉie.

As It Was – Harry Styles (#furorkanto 7 apr 2022)

Lasu Katojn katumi!

Antaŭ monatoj, antaŭ ol eŭropanoj komencis timi pri la kronvirusa pandemio, mi havis okazon iri al kinejo kaj spekti la novan filmon Katoj (angle Cats), bazitan sur la samnoma muzikalo el la jaro 1998. La filmon reĝisoris Tom Hooper kaj pri la muziko zorgis la komponinto de la originala muzikalo, Andrew Lloyd Webber.

Mi devas konfesi unu aferon – mi ne vere ŝatas filmojn. Malfacilas al mi sekvi la tuton dum kelkaj horoj, mi rapide tediĝas, kaj mi tute ne scias kiel juĝi ilin – krom esceptaj kazoj mi malofte sentas iun konkretan opinion pri ĵus spektita filmo. Tamen estas kelkaj filmoj kiujn mi tre ŝatas, kiujn mi spektis multfoje kaj kiujn mi volas daŭre re-spekti; kaj inter tiuj filmoj troviĝas pluraj muzikal-filmoj. Eble pro tio en la priparolata filmo mi atentis pli pri la nova surekranigo de la muzikalo ol pri la kvalitoj de la filmo mem. Eble pro mia muzika eduko mi rigardis ĝin kiel modernan enkorpigon de la opero. Eble pro tio mia opinio estas iom fora de la ĝenerala sento.

Kaj jen, ĝuste. La opinioj pri la filmo estis… ni diru: malpozitivaj. Mi aŭdis ilin ĉie: en la reto, en la radio, eĉ en universitataj lekcioj. Kaj la ĉefa plendo estis ke la filmo estas stranga – ke la aktoroj ludas katojn, ke la dekoraĵoj estas aparte neallogaj, ke la specialaj efektoj ruinigas ĉion alian. Tiam mi pensis: sed ĉu la muzikalo Katoj ne estas ĝuste tia? Ĉu ĝi ne estas ĉarme stranga? Amuze ridinda? Senzorge sensenca? Tial mi pensis: mi devas spekti tion. Do, mi aĉetis biletojn kaj iris al kinejo spekti la novan filmon.

Ĝuste, la novan filmon. La novan, ĉar la muzikalo jam aperis en la formo de filmo en 1998. Mi devas esti sincera, ĉar mi ne spektis ĝin tutan, nur fragmentojn, kiuj estas libere (kaj verŝajne iom kontraŭleĝe) disponeblaj kaj facile troveblaj en la reto. La plej grava diferenco inter tiu filmo kaj ĝia kolego malpli aĝa je 21 jaroj estas ke la malnova estis nura registraĵo de la sursceneja muzikalo – Vikipedio nomas ĝin videoversio de la muzikalo. Sen publiko, sed la (muzik)teatraj konvencioj validas.

La filmo el decembro 2019 estas en tiu flanko tute alia: ĝi apartenas al tiu tendenco krei el ĉio ludatan filmon (live action, kiel la lastatempaj Disney-aj rekreaĵoj de The Lion KingAladdin). Tia ŝanĝo donas novajn eblojn, sed samtempe limigas aliajn – kion la reĝisoro foje uzis ruze, sed foje tute ne priatentis.

Unue: kiaj rolantoj! Judi Dench, Ian McKellen, Taylor Swift, Jennifer Hudson, James Corden… Eble eĉ tro da tiuj famuloj? Pro tio la fakto ke iliaj movoj kaj voĉoj estis iom “korektitaj” estas tiom evidenta… Tamen: bona ŝanco por provi allogi spektantojn, sed eĉ pli bona maniero por malekvilibrigi la buĝeton, ĉu ne?

Due: la muziko. Viva muzikalo kutime necesigas ĉeeston de orkestro (aŭ alia instrumentaro), krom se iu vere opinias ke en muzikalo la muziko estas neglektebla afero. En la filmo estas pli da libereco kaj la muzika direktoro uzis tiun eblon por diversigi la stilojn de la muzikalo. Ni povas do sperti elektrikajn sonojn, fortan baslinion kaj diversajn detalojn kiuj ne aŭdeblus en viva orkestro. La problemo pri tiu diverseco estas ke oni bezonas iujn ligilojn – ĉi tie ili mankis. Estis simpla silento inter du tute malsamaj muzikstiloj. Por mi tio estis stranga, por kelkaj personoj, nemuzikistoj, kun kiuj mi parolis – eĉ ĝena.

Tamen krom bone uzitaj ŝancoj estas ankaŭ kelkaj aferoj kiuj povas funkcii en muzikalo, sed simple ne rajtas sukcesi en filmo – kaj la plej videbla el ili estas la tiel nomata forigo de la kvara muro, aŭ la momento kiam la roluloj en la filmo ekkonscias ke ili estas en filmo kaj eble eĉ alparolas la spektanton. Tio okazas en Katoj, en la fino, kaj kaŭzas tutan nuligon de la tuta tensio kiu kulminiĝis ĝis tiu momento. Kial tio funkcius en muzikalo? Ĉar tie ĉiu el la kantoj de katoj estus kantata rekte al la publiko – kompreneble, en la prezentita mondo tio okazus ene de ĝi, sed en la teatrejo la vera alparolato (alkantato?) estus la publiko. Do, neniu ŝanĝo, ankaŭ la lasta kanto estus tia. En la filmo la ŝanĝo ja estas kaj ĝi estas abrupta kaj pro tio malagrabla.

Resume, mi komprenas ke muzikal-ŝatantoj povis esti elrevigitaj de la nova filmo. Kaj la aliaj spektintoj povis ektimi pro ĝi. Sed tamen la filmo ne estas malbona – ĝi ne estas bona, sed ĝi ne estas ankaŭ malbona. Kaj kiel socia fenomeno ĝi certe estas spektinda. Almenaŭ por vidi, kial ĝi tiom malplaĉis.

Lasu Katojn katumi!

Ideoj kiel supermotivoj – kompakta formo de la 3-a Piana sonato de Prokofjev

En la pasinta universitata jaro, kadre de miaj studoj, mi preparis mallongan analizon de la 3-a Piana sonato de Sergej Prokofjev. En ĝi mi distingis ses ideojn, t.e. manierojn laŭ kiuj estas konstruitaj ĉiuj motivoj de la verko. Tiu ĉi blogaĵo estas traduko kaj adapto de tiu analizo.

 

Sergej Prokofjev (1891–1953) komencis labori pri la peco kiun ni konas hodiaŭ kiel la 3-a Piana sonato en A-minora op. 28 en 1907, dum siaj studoj en Peterburgo. Pli-malpli en la sama tempo li komponis kvin aliajn fruajn sonatojn, el kiuj du estis poste reviziitaj kaj eldonitaj – la 1-a Sonato op. 1 en 1909 kaj la 4-a Sonato op. 29 en 1917 (Redepenning 2001).

La Sonato en A-minora estis reviziita de Prokofjev kaj eldonita kiel la 3-a Piana sonato op. 28 en la jaro 1917. Simile al la 1-a Sonato, ĝi havas nur unu movimenton, sed ene de ĝi distingeblas kvar stadioj, kiujn mi nomos ĉi tie sekcioj:

 • sekcio A (mezuroj 1–53): Allegro tempestoso – movplena, bazita je okonlonga ŝoviĝo de la malsupra parto (de la maldekstra mano) rilate al la supra parto;
 • sekcio B (mezuroj 54–93): Moderato – relative trankvila, kun lirika melodio;
 • sekcio C (mezuroj 94–153): Allegro tempestoso–Moderato–Più lento–Più animato – tempesta, nestabila; ĝi kondukas al la kulmino de la tuta peco;
 • sekcio D (mezuroj 154–234): Allegro I–Poco più mosso – revenas al la movpleneco de sekcio A; ĝi uzas motivojn kaj temojn kiuj aperis en sekcioj A, B kaj C.

Malgraŭ la diversaj tempoj kaj karakteroj, ĉiuj sekcioj posedas senĉesan pulson de okonoj, kun dekdu aŭ ok okonoj en unu mezuro (takto 12/8 aŭ 4/4). La solaj mezuroj kiuj rompas tiun kontinuecon estas tiuj kiuj finas la sekciojn aŭ ĝiajn erojn (ekzemple mezuroj 53, 93 kaj 153).

Mi rimarkis, ke ĉiuj motivoj en la sonato estas bazitaj sur kelkaj ideoj, aŭ supermotivoj. Mi distingis ses:

 1. kunaj akordoj,
 2. disaj akordoj,
 3. duondisaj akordoj,
 4. malgrandintervala, ofte duta movo:
  1. ascenda,
  2. descenda,
  3. ĉirkaŭira,
 5. melodio kaj lirikeco,
 6. kontrapunkto.

Por bone kompreni la substancon de tiuj ideoj, plej utilas rigardi iujn ekzemplojn de motivoj bazitaj sur ili. Oportune, ĉiuj ses ideoj troviĝas jam en la unuaj ses mezuroj de la verko (ideo 4 aperas kiel 4.1. kaj 4.2., dum la varianto 4.3. aperas poste, en mezuro 15, kiel produkto de du aliaj ideoj, t.e. 2 kaj 4.2.). Krome, mi rimarkigu ke tri el tiuj ideoj (1–3) rilatas al akordoj, kaj la resto (4–6) al melodio, aŭ pli ĝenerale – al la t.n. horizontala dimensio de la verko.

Prokofjev – tria Piana sonato en A-minora; mezuroj 1–6
S. Prokofjev – 3-a Piana sonato en A-minora, m-roj 1–6.

La ideoj aperas jam en la komencaj ses mezuroj. Tamen en la tuta daŭro de la peco ili ne nur aperas unu apud la alia, sed ankaŭ intermiksiĝas. La unua tia okazo estas jam en mezuro 4, kiam kuniĝas ideoj 5. kaj 1.

La ideoj, aŭ supermotivoj, estas la bazo por motivoj, kiuj sekve formas temojn tipajn por ĉiu sekcio. Ekzemple la ĉefa motivo de sekcio A (Ekzemplo 1) venas el disaj akordoj en malsupra registro (ideo 2.), super kiu aperas melodio (ideo 5.). Tiaj fragmentoj ene de sekcio A estas disigitaj per eroj (Ekzemplo 2) kun dutaj paŝoj (4.) en ambaŭ partoj, en kontraŭa movo (6.).

ekz1
Ekzemplo 1. M-ro 28.

ekz2
Ekzemplo 2. M-roj 29–30.

Sekcion B karakterizas pli da lirikeco, do kompreneble la ĉefa temo (Ekzemplo 3) enhavas ĉefe la melodiajn supermotivojn: unue, la melodio mem (5.), akompanata de tri aliaj “voĉoj” (6.), ĉiuj kun precipe malgrandpaŝa movo: la malsupra voĉo en la supra parto ĝenerale ascendas (4.1.), la supra voĉo de la malsupra parto ĉirkaŭiras (4.3.) kaj la malsupra voĉo de la malsupra parto descendas (4.2.).

ekz3
Ekzemplo 3. M-roj 58–59.

En sekcio C, la tempesta, aperas kelkaj temoj, ĉiuj bazitaj same sur la ses ideoj. Aparte menciindas la temo de mezuroj 107–108 (Ekzemplo 4), kiu uzas la melodion unue prezentitan en sekcio B (5.) akompanatan de dutonoj (1.) en du voĉoj (6.), el kiuj la plej malsupra moviĝas ĉirkaŭ la tonalto A1 (4.3.).

ekz4
Ekzemplo 4. M-roj 107–108.

Ni rimarku ke la ideoj povas servi al motivoj en diversaj kuntekstoj. Sur Ekzemploj 5 kaj 6 ni vidas melodion (5.) akompanatan de akordoj (1.), kiuj estas paralele ŝovataj malgrandpaŝe (4.). Malgraŭ tiu simileco la karakteroj de tiuj du fragmentoj estas tre malsamaj – Ekzemplo 5 estas tre trankvila, dum Ekzemplo 6 estas la energia kulmino de la tuta sonato.

ekz5
Ekzemplo 5. M-roj 128–129.

ekz6
Ekzemplo 6. M-ro 148.

Resume, oni povus diri ke la formo de la 3-a Piana sonato en A-minora de Prokofjev estas tre densa, kompakta aŭ eĉ sinteza – la muzikaj ideoj aperas en la ses unuaj mezuroj de la verko kaj poste estas disvolvataj. Krome, en sekcio D okazas denove sintezo, sed sur alia nivelo – la ideoj revenas ne nur en siaj unuaj formoj, sed jam kiel formitaj temoj de sekcioj A, B kaj C. Oni povus do eĉ diri ke temas iusence pri sonata formo – kun anonca sekcio en la unuaj mezuroj, poste ellabora sekcio, kiam la ideoj interagas por krei temojn, kaj fine resuma sekcio, t.e. sekcio D, kiu fermas ĉion, transirante de la tre abstrakta nivelo de ideoj, tra la nivelo de motivoj al la nivelo de temoj.

Nun la leganto povus demandi ĉu mia teorio pri ideoj, aŭ supermotivoj, estas taŭga ie ajn krom en tiu ĉi analizo. Kaj efektive, mi konsentas ke la ideoj kiujn mi distingis ne estas tre precizaj kaj ke probable en la plejmulto de similaj verkoj oni retrovus ilin. Tamen estas specife por tiu sonato ke ne aperas aliaj eblaj motivoj, ekzemple bazitaj sur akordoj, eble similaj al ĥoralo ktp… Krome, estas plej mirige ke la esenco de la tuta verko troviĝas en la kelkaj komencaj mezuroj. Tio donas alian vidpunkton en la ricevo de la peco, do mi trovas tian aliron utila.

Se temas pri la nomo ideo, mi ne tute kontentas pri ĝi. Ĝi estis rezulto de diskuto kun mia profesoro kaj precipe de la fakto ke ni ne volis uzi la terminon motivo. La vorto ideo (pole idea) ŝajnis do multe pli bona, des pli ke la pola diferencigas ĝin de la vorto pomysł, kiu povas signifi interalie iun kompon(ist)an ideon por iu verko (ekzemple iun inspiron por opero, ĉefmotivon por preludo aŭ formon por kanto). En Esperanto mi tuj pensis pri supermotivo, do io abstrakta el kio fluas konkretaj motivoj. Tiu solvo ŝajnas oportuna ĉar same kiel motivoj, la supermotivoj menciitaj en ĉi tiu teksto ne tuŝas nur unu muzikan elementon – ekzemple la disaj akordoj estas parto de ambaŭ harmonio kaj melodio. Tradicie ni asocias superon kun io pli abstrakta, tial supermotivoj. Tamen tradicie en la muzika analizo oni diras ke motivo estas la plej baza elemento de la formo, dum frazo, temo, eventuale periodo estas pli supraj. Do, eble protomotivoj? Pramotivoj? Mi ne havas respondon al tiu problemo. La teksto restu malfermita.

Ekzemploj 1–6 venas el la eldono de Muzgiz, Moskvo 1955, pere de IMSLP.

Ideoj kiel supermotivoj – kompakta formo de la 3-a Piana sonato de Prokofjev

Bezono de la ĝusta agordo. Boismortier – Six suites de pièces (1731)

Inter la plej grandaj problemoj de la Esperanta kulturo estas la fakto, ke ĝin kunkreas plejparte neprofesiuloj. Zamenhof ne estis lingvisto, niaj verkistoj ofte okupiĝas en sia vivo plentempe pri tute aliaj aferoj, kaj ankaŭ libro-eldonejoj estas kutime amatoraj (kio, bedaŭrinde, ofte frapas la okulojn). Kompreneble, amatoreco ne nepre signifas malaltan kvaliton, tamen ni ĉiam ĝojas kiam en Esperanto prezentiĝas io profesia. Ĝuste tiel okazis komence de ĉi tiu jaro, kiam eldoniĝis la muzikdisko de Marek Nahajowski, muzikteoriisto kaj bekflutisto el Lodzo, Pollando, kun la nomo Boismortier – Six suites de pièces.

Kovrilo de la muzikdisko “Boismortier – Six suites de pièces”.
Kovrilo de la disko “Boismortier – Six suites de pièces”.

La diskon eldonis la muzikeldonejo RecArt kadre de la esplora projekto Muzikaj agordoj kaj temperadoj – aŭda percepto, direktita de la muzikteoria fakultato de Muzika Akademio en Lodzo, kaj parte financis ĝin la pollanda Ministerio pri Scienco kaj Altlernejoj. La diskon akompanas libreto kun klarigo pri la celoj de la projekto kaj pri la prezentata muziko mem. La teksto aperas en tri lingvoj: la pola, Esperanto kaj la angla (en tiu ĉi ordo!), kaj ambaŭ la polan kaj Esperantan versiojn verkis la bekflutisto.

La finkovrilo de la disko “Boismortier – Six suites de pièces”. Videblas listo de la muzikpecoj kaj indiko pri la lingvoj: la pola, Esperanto kaj la angla.
Sur la dorskovrilo de la disko videblas indiko pri la lingvoj: la pola, Esperanto kaj la angla.

La disko enhavas registraĵojn de ses suitoj por unu bekfluto op. 35 de Joseph Bodin de Boismortier (1689–1755), franca malfrubaroka komponisto, kiu komponis plejparte dum la regado de Ludoviko la 15-a. La suitoj kiuj troviĝas sur la disko estis komponitaj por tiu instrumento kun aŭ sen ciferita baso, kaj eldonitaj unuafoje en 1731 en Parizo. Ilia stilo estas miksita – foje pli franca, foje pli itala – konforme al la ĝenerala universalisma tendenco de la muzika medio de Boismortier. Laŭ formo la ses pecoj estas diversaj: ili havas de kvar ĝis ses movimentojn, plejparte dancojn, sed nek la elekto de dancoj nek la ordo kongruas kun la skemo kiun oni nuntempe ofte asocias kun tiu ĝenro: alemando, korento, sarabando kaj ĝigo. Tamen, ĉiuj komenciĝas per francstila malrapida preludo kaj danke al la rapid-kontrasto inter sinsekvaj movimentoj prezentas malsamajn karakterojn.

Interpretado de baroka muziko ne estas facila, se oni volas resti fidela al la originala ideo de la komponisto, kies konscio pri stilo kaj tekniko estis tute alia ol la hodiaŭa. Jen kial la flutisto devis alpreni kelkajn malfacilajn decidojn. Interalie, li devis elekti la instrumenton mem kaj, konsekvence, la agordon. Fine, la elektita muzikilo estis kopio de dekoka-jarcenta germana bekfluto en la tonalto A4=415 Hz – por atingi pli brilan sonon, precipe en la italstilaj figuraĵoj en kelkaj movimentoj. Tio ne povis sukcesi kun malaltpiĉaj flutoj tipaj por la franca baroko, sed la fina solvo, laŭ la aŭtoro, “bone korespondas kun iom ‘kosmopolita’ karaktero de la muziko de Boismortier”.

Kiel mi jam menciis, la eldono de la disko estas parto de la esplora projekto Muzikaj agordoj kaj temperadoj – aŭda percepto, kies celo estas studi la influon de diversaj agordosistemoj je interpretado kaj percepto de muzikaj verkoj. Kaj efektive, la uzita agordo permesas kapti kelkajn nuancojn, kiuj malaperus se oni uzus ekzemple, en la plej malbona kazo, la egalŝtupan agordon, en kiu vivas la nuntempa mondo. Kompreneble, ne ĉiuj kapablas rimarki la diferencon, kaj ankaŭ mi, nedotita per absoluta tonsento, ne scias percepti ĉiujn detalojn, sed en kelkaj lokoj la eteco aŭ la egeco de unu intervalo klare tute konformas al la karaktero de la komponaĵo.

Mi tre rekomendas al ĉiu mem aŭskulti la suitojn, prefere eĉ plurfoje, por ĝui ilin sur pluraj niveloj – ne nur por aprezi la virtuozajn figuraĵojn, sed ankaŭ por konsciiĝi pri la historia valoro de tiu ĉi interpreto. Fragmento de la disko aŭskulteblas per YouTube (la filmeto troviĝas ĉi-sube) kaj la tuto aĉeteblas elektronike pere de iTunes kontraŭ nuraj 9,99 USD, kaj en Pollando fizike en la vendejoj Empik kontraŭ 37,99 PLN. La disko aŭskulteblas ankaŭ pere de Spotify. Pliajn eblojn por atingi la diskon vi trovos ĉe la paĝo de la eldonejo.

Fine mi ŝatus danki Marek Nahajowski, kiu ne nur donacis al mi ekzempleron de la disko, sed ankaŭ kontrolis enhave la malneton de tiu ĉi afiŝo.

Bezono de la ĝusta agordo. Boismortier – Six suites de pièces (1731)

“Muzilo” – kio, kiel kaj kial ne?

Pri la muzika notacio oni jam multe skribis, kaj eĉ pli multe plendis – kaj plendas ĉefe tiuj, kiuj ĝin ne komprenas aŭ uzas sporade. Same kiel pri Esperanto, plej multe da reformemuloj estas inter la komencantoj. Kaj tute simile, ĉiuj tiaj reformoj estas aŭ neuzeblaj, aŭ neglektataj de la profesia medio, ĉar la etaj plibonigoj – tute ofte nur subjektivaj – ne valoras la penon relerni la tutan sistemon kaj transskribi ĉiujn jam ekzistantajn verkojn.

Kompreneble, en la historio de la muzika notacio estis kelkaj homoj kun granda, eble eĉ revolucia signifo – sufiĉas la ekzemploj de Gvido de Arezzo kaj Filipo de Vitry. Rimarkindas tamen, ke ili ne inventis tute alian novan notacion, nur unuecigis la ĝistiamajn atingaĵojn kaj aldonis ion al ili – same kiel la grandaj stilistoj de Esperanto, ekzemple Kabe aŭ Kalocsay, ne nuligis la fundamentan heredaĵon de Zamenhof, sed disvolvis ĝin por ke la lingvo ekhavu novajn manierojn vortumi ideojn kaj nuancojn.

Tamen kelkaj homoj volas reinventi la radon, fari ĉion denove kaj, laŭ ili, pli bone. La rezulto estas prekaŭ ĉiam sama: nova sistemo, kun siaj propraj malavantaĝoj, kiu forgesiĝas kiam mortas la aŭtoro (aŭ eĉ pli frue). Nur foje, kiam la reklamado estas sufiĉe efika, restas pri ĝi kelkaj memoraĵoj. Ĝuste tiel okazis pri Muzilo. Kaj kvankam ĝi klare estas nur muzika kuriozaĵo – kaj malfacile estus okupiĝi pri ĝi serioze, esperante ĝian revivigon – oni kelkfoje demandis min, kion mi opinias pri ĝuste tiu propono. Do, lasu min rakonti iom pri Muzilo.

En la jaro 1964 en Nederlando eldoniĝis A4-formata broŝuro de Henryk Paruzel (1912–1977) – pola katolika pastro, sin prezentanta kiel profesoron (kvankam mi trovis neniun informon pri tio krom en liaj publikaĵoj). Ĝia nomo estis Lernolibro de Muzilo kaj en la komenco ĝi prezentis kvarlingve (en Esperanto, la itala, germana kaj pola) la bazojn de la sistemo.

20170803_121057.jpg

Jam en tiu ĉi mallonga enkonduko aperas kelkaj aferoj, kiuj bezonas pli detalan trakton. En la unua alineo la aŭtoro diras, ke la vorto muzilo signifas instrumenton de Muzoj (en aliaj lokoj aperas ankaŭ la vortumo: ilo de muzoj). Certe la unua reago de la leganto devus esti: nu, por ordinara uzanto de Esperanto tiu signifo ne estas tute evidenta, sekve oni apenaŭ povas diri, ke tiu vorto havas la signifon en la lingvo. Plue, se eĉ en Esperanto oni bezonas klarigi Esperantan nomon, mi serioze dubas, ĉu oni povas nomi ĝin Esperanta.

Nur du el ili, „Fo” kaj „Ho”; diferencas de la aliaj en ĉiuj siaj valoroj – tiu frazo estas tiom nekomprenebla, ke mi devis legi la polan tradukon (aŭ ĉu tamen la originalon?) por kapti la sencon – temas verŝajne pri la aspekto de tiuj notoj sendepende de la ritmo. La nomoj de la notoj F kaj B estis, same kiel la aspekto de la citiloj, senpripense transprenitaj de la pola, ĉar, kiel vi poste mem povos konstati, la aŭtoro ŝajne ne konsciis, ke ekzistas aliaj sistemoj por nomi tonaltojn (vd. ankaŭ Kion legas muzikistoj?).

Poste Paruzel komparas skribadon kaj legadon de notoj kun tajpado. Mi eĉ ne provos konvinki vin, ke muzikumado ne estas nur sona realigo de la skribitaj notoj, sed ankaŭ iu emociplena kaj konpostula arto, tamen tia konstato malpravas krome pro tre simpla kialo: ne ĉiuj instrumentoj havas klavaron. Tial ĉiu notacio bazita sur klavaro (Muzilo estas unu el ili) utilos por komencantoj, kiuj komencas muzikumi pere de piano (kompatindas do la junuloj, kiuj lernas gitari!), kaj eble por profesiaj pianistoj, orgenistoj kaj klavicenistoj, tamen por la vasta plejmulto tio estas nenecesa komplikaĵo kompare al la jam uzata notacio.

Kelkcent muzikaĵoj el operoj kaj operetoj (…) estos haveblaj en la nova, moderna, scienca notskribo por ĉiuj instrumentoj – feliĉe, ne okazis tiel. Cetere, mi esperas ke ne necesas konstati, ke estas iom memfide (kaj eble eĉ megalomanie) skribi tiel pri sia verko?

Kaj fine aperas iel konata klaŭzo: Muzikverkoj en Muzilo povas esti presataj nur kun la konsento de l’aŭtoro kaj eldonisto. Verŝajne Paruzel, kvankam esperantisto, ne lernis de la majstro Zamenhof, ke revoluciaj ideoj devas esti liberaj kaj transpreneblaj de la socio. Li ripetis la grandan eraron de la alia pastro kun genia projekto, Johann Martin Schleyer, kiu preskaŭ cent jarojn pli frue strebis teni kontrolon super sia Volapuko kaj interalie sekve de tio la projekto malsukcesis. Cetere, ĉu vi imagas tian situacion, ke oni ne povus eldoni prese iun ajn muzikaĵon se ĝi uzus la novan, modernan, sciencan notskribon? Tio ja estus absurda!

Sed eble mi estas tro skeptika? Eble mi estas stulta kaj miaj rimarkoj estas nur senbazaj ĉikanoj? Plej bone estas mem rigardi kaj provi kompreni la sistemon. Mi instigas ĉiujn mem konsulti la maldikan broŝuron Lernolibro de Muzilo. Tamen ne ĉiu havas tian eblon, jen do mallonga resumo pri la bazoj de Muzilo, farita de la aŭtoro mem. La bildon mi trovis en… tute alia libro, nome Per kanto al Esperanto – 126-paĝa Esperanta kantaro eldonita de Pola Esperanto-Asocio en 1980 (rimarkindas ĉi tie, ke la kantaro mem uzas la tradician notacion).

MUZILO estas Esperanto en la muziko

Tuj videblas, ke la notacio baziĝas sur la piana (aŭ orgena, aŭ klavicena ktp) klavaro. Tio ne estas en si mem malbona el la vidpunkto de amatoroj, sed jam iomete spertaj muzikistoj konscias, ke piano funkcias laŭ la egalŝtupa agordo. Pri tiu ĉi agordo necesas nur scii, ke ĝi estas tre populara, precipe nuntempe, sed ne estas la sola nek lá ĝusta. Laŭ ĝi ekzemple la tonaltoj C diesa kaj D bemola estas la samaj – kio ne estas vera laŭ aliaj agordoj. Sekve, tia notacio perdas tiajn nuancojn, pro kio ĝi estas neuzebla en kelkaj situacioj.

Muzilo – nomado de tonaltoj
Laŭ Muzilo la tonaltoj C diesa kaj D bemola ricevas la saman nomon: M. La samo okazas pri ĉiuj aliaj “nigraklavaj” tonaltoj.

Se temas pri la aspekto, oni vidas alian… strangaĵon. Temas pri la kvin linioj, kiuj havas plian spacon inter la dua kaj la tria. Por pli facile distingi inter la paroj E/F kaj H/C [B/C] la notoj F kaj H [B] havas punkton aŭ makulon ene (aŭ, kiel montriĝas en la Lernolibro, ŝanĝiĝas en la formon de ikso). Nu, tamen tio estas nur specifaĵo de tiu ĉi sistemo, neniel aparte bona, sed ankaŭ ne tre problema.

Krome, vi certe rimarkis kiel Paruzel nomas en la “malnova” sistemo la notojn: C, D, E, F, G, A, H; kaj eĉ pli malbone: Cis/Des, Dis/Es, Fis/Ges, Gis/As, Ais/Bo. Kompreneble, tio estas nur fuŝa traduko el la pola (kie cetere estas: c, d, e, f, g, a, h; cis/des, dis/es, fis/ges, gis/as, ais/b).

Kio pri la kromataj signoj? Ĉi tie mi citos la Lernolibron:

Muzilo ne bezonas, sed tamen uzas la kromatajn signojn, kiel geniajn kaj tre valorajn atingaĵojn de la muzikumanta pasinto.

Kiel ĝi uzas ilin? Mi tuj diros al vi: fuŝe. Estas ekzemple bemolo sur la linio de la tonalto Lo, sed tio ŝanĝas nenion, ĉar ja la tonalto Lo estas egala al la egalŝtup-agorda B bemola. Mi eĉ ne imagas (verŝajne nek imagis Paruzel), kiel marki la tonalton A diesa en la tonalo F-maĵora en Muzilo. Jes ja, tio estas malofta, sed kial la notacio (la novamodernascienca, implicite pli bona notacio) limigu nin?

Ankoraŭ alia afero: transponado. Kiel ĝi funkcias en Muzilo? Ĉu oni rezignas pri ĝi kaj notas nur la efektivajn tonaltojn? Tio verŝajne klariĝus nur en la kelkcent muzikaĵoj el operoj kaj operetoj, kiuj – feliĉe! – finfine tamen ne eldoniĝis. Eble tiam solviĝus ankaŭ kelkaj aliaj problemoj, ekzemple la notacio por perkutaj instrumentoj ktp.

Post la Lernolibro de Muzilo aperis ankaŭ tri Muzilo-kajeroj – numeroj 1, 2 kaj 4. La tria numero verŝajne ne nur malhaveblas ĉe la Biblioteko Hector Hodler, sed eĉ tute ne aperis, kiel oni povas vidi sur la malantaŭa kovrilo de la kvara kajero.

Haveblaj estas…

Cetere, la kvara el la kajeroj estas verŝajne la plej interesa, ĉar anstataŭ kvarlingve, la antaŭparolo aperas tie en nur du lingvoj: la latina kaj Esperanto (en tiu ĉi ordo), kaj la broŝuro enhavas nur religiajn kantojn (plejparte la gregorian plejnkanton) – aŭ nur latine, aŭ latine kun Esperanta traduko.

Fine, mi prezentu al vi kelkajn ekzemplojn – el la Lernolibro kaj el la Kajeroj – por ke vi povu mem vidi kiel aspektas Muzilo en reala uzo.

Kompreneble, ĉiu rajtas havi sian opinion pri ĉio ajn, ankaŭ pri Muzilo. Ĝi havas siajn plusojn kaj minusojn, tamen malgraŭ komenca entuziasmo (verŝajne instigata de la aŭtoro mem), ĝi devis malsukcesi, ĉar ĝi havis maltro da avantaĝoj por esti reale uzata kaj tro da malavantaĝoj por ke ankaŭ profesiuloj komencu uzi ĝin. Kaj la pruvon oni ne devas serĉi for – eĉ Per kanto al Esperanto eldonita de PEA, kiu tiutempe simpatiis kun Muzilo, estis skribita per la tradicia okcidentmuzika notacio. Kiel zamenhofas proverbo: la ludo kandelon ne valoras. Estas bonaj ideoj kaj estas malbonaj ideoj. Tiu ĉi estis tre malbona.

Mi dankas al Ionel Oneț kaj Biblioteko Hector Hodler, sen kiuj mi ne povus aliri la prezentitajn materialojn kaj verki la tekston.

“Muzilo” – kio, kiel kaj kial ne?